Bijkomende informatie

Stress en burn-out coaching

Stress en burn-out zijn een 'staat van zijn' van personen die zich sluipender wijze meester maakt van de gemoedsgesteltenis. Mensen die met dit fenomeen te kampen hebben krijgen het gevoel dat ze geen grip meer hebben op hun omgeving: in hun privésituatie, in hun werksituatie. Ze voelen zich als het ware overrompeld door de taken, gepercipieerde verplichtingen en verwachtingen. Zij verliezen de controle over hun fysische en emotionele staat.

Gedurende de coaching wordt de veerkracht van de betreffende personen terug opgebouwd. Door verscheidene technieken, afhankelijk van de persoon en van de situatie, wordt hun energie naderhand terug aangewakkerd.

Een adequate opvolging na de recuperatie moet ervoor zorgen dat de persoon niet hervalt.


Een gecertificeerde coach begeleidt de persoon gedurende het ganse traject.