Diensten

Human Resources

Wij helpen u bij het ontwikkelen, opzetten of optimaliseren van uw HR processen: Recrutering, Prestatie Management, Remuneratie, Talent Management, Motivatie, Communicatie, Exit, Veranderingsmanagement.

Industriële relaties

Wij ondersteunen uw bedrijf in het ontwikkelen of optimaliseren van uw sociale dialoog processen: Ondernemingsraad, CPBW, Syndicale Delegatie, Europese Ondernemingsraad.

Deugdelijk bestuur

Wij helpen uw bedrijf bij de ontwikkeling van Corporate Social Responsibility processen. Wij geven advies in de rapporteringen i.v.m. CSR.

GDPR

Vanaf 25 mei 2018 werd een aangepaste privacy wet/AGV Algemene Verordening Gegevens van kracht. Het professioneel behandelen van de persoonsgegevens van uw klanten, medewerkers, leveranciers en andere stakeholders is cruciaal. De bijstand van een expert (DPO: Data Protection Officer) is meer dan ooit aangewezen. Wij kunnen u in deze materie ondersteuenen.


Communicatie

Wij ondersteunen uw organisatie in het ontwikkelen en uitvoeren van de interne en externe communicatie.

Ook in uw crisis communicatie kunnen wij u bijstaan.

Wat de externe communicatie betreft onwikkelen wij eenvoudige websites voor zelfstandigen en voor kleinere organisaties.