Hoe gaan wij tewerk


Analyse

Wij wensen eerst en vooral een goed beeld te bekomen van uw bedrijf en de specifieke noden. (bedrijfshistoriek, bedrijfscultuur, organisatiestructuur, communicatiestructuur, talent map, ...).

Wij voeren deze analyse uit via interviews, indien nodig aangevuld met vragenlijsten.  In deze faze wordt de huidige toestand geanalyseerd en wordt de opdracht gepreciseerd.

Voorstel

Op basis van de resultaten van de analyse stellen wij een behandelingsproces voor.  Objectieven worden afgesproken, voortgangsmeetpunten worden vastgelegd en een actieplan wordt overeengekomen.

Implementatie

De voorgestelde acties worden ingevoerd.  Tussentijdse evaluaties leiden tot de nodige bijsturingen. 

Afronding

Samen met de opdrachtgever voeren wij een eindevaluatie uit waarbij de realisatie van de objectieven via de meetpunten wordt getoest.  Het geheel wordt afgerond met een debriefing.