Drijfveren

21-11-2019

Drijfveren zijn de manieren waarop we met zaken omgaan en worden excessief aangewend wanneer zaken uit de hand dreigen te lopen.

Iedereen heeft een drijfveer die hij/zij bij voorkeur aanwendt. Daar is niets mis mee. In de meeste gevallen helpt het de persoon om zaken efficiënt op te lossen.

Waar het fout begint te lopen is wanneer men slaaf wordt van de drijfveer of drijfveren.

De voornaamste drijvers zijn:

  • Wees perfect: alles moet netjes blijven, alles moet tot in de details afgewerkt zijn, fouten maken is uit den boze;
  • Wees sterk: anderen moeten altijd ondersteund worden, alles moet onder controle blijven, gevoelens tonen is voor doetjes;
  • Doe beter je best: veel dingen tegelijk beginnen, moeite hebben om zaken af te werken, veel zaken uitproberen, 'multi-tasken';
  • Stel tevreden: een goed teamlid zijn, de reddersrol op zich nemen, beslissen is moeilijk, steeds beide kanten van een argumentatie zien;
  • Haast je: overvolle werkschema's, ongeduldig, geen tijd nemen om aan de relatie te werken.

Om de stress te verminderen die te wijten is aan het aanvoelen van een dwingend karakter van een drijfveer, zijn er verschillende mogelijkheden.
Bijvoorbeeld:

  • Wees perfect: pas de 80-20 regel toe, 80% is meestal goed genoeg, de overige 20% nastreven is niet altijd efficiënt;
  • Wees sterk: vertel regelmatig iets persoonlijks over uzelf;
  • Doe beter je best: beperk het aantal projecten waarvoor je je engageert;
  • Stel tevreden: stel je assertief op en kom uit voor jezelf ten opzichte van anderen;
  • Haast je: ga planmatig tewerk en wees realistisch met deadlines.