Leadership versus Management

09-05-2019

Veelal wordt Leadership en Management door elkaar gehaald. Er zijn weliswaar raakvlakken, zoals het gaat in beide gevallen over leidinggeven, maar er zijn ook fundamenteel verschillende kenmerken voor beide rollen.

Leadership

 • De richting aangeven door middel van een visie, een missie en een strategisch plan;
 • Anderen begeesteren om de richting te volgen;
 • Dit door adequate en motiverende communicatie met de medewerkers;
 • De betrokkenheid van eenieder opwekken om de doelstellingen te behalen;
 • Successen duiden en vieren;
 • Voortbouwen op de successen.

Management

 • De strategie vertalen naar concrete acties, rekening houdend met de visie en de missie;
 • Acties en meetpunten vastleggen en communiceren;
 • Acties en meetpunten opvolgen;
 • Bijsturen waar nodig, door de PDCA aanpak (Plan-Do-Check-Act);
 • Opvolgen van medewerkers en regelmatige communicatie m.b.t. de prestaties.

De specifieke competenties van de Leader zijn:

 • Strategisch inzicht;
 • Helikopter visie;
 • Holistische kijk op de zaken (vanuit verschillende invalshoeken);
 • Communicatief (de visie, missie en strategie eenvoudig verwoorden t.o.v. de medewerkers;
 • Synthetisch
 • Team samenstelling (de juiste profielen aanduiden die optimaal kunnen samenwerken).

De specifieke competenties van een Manager zijn;

 • Planmatig werken;
 • Opvolgen van plannen;
 • Tactisch inzicht;
 • Operationeel gericht (pragmatisch, actiegericht, probleemoplossend vermogen);
 • Communicatief (het duidelijk maken van de rol en verantwoordelijkheden van eenieder);
 • Analytisch;
 • Teambuilder (de omgeving creëren waarin het team optimaal kan functioneren).

In een ideale organisatie zijn beide profielen nodig om resultaten te boeken. Het komt erop aan om de mensen met de juiste competenties de gepaste rollen te laten invullen.