Motivatie

09-05-2019

Medewerkers motiveren is een van de belangrijkste opdrachten van elke Manager. Het is immers onmogelijk om resultaten te boeken met medewerkers die niet gedreven zijn. Gemotiveerde medewerkers zijn mensen die zich betrokken voelen bij de onderneming, "employee engagement" zoals men dit in het Engels uitdrukt.


Om op gemotiveerde medewerkers te kunnen rekenen is erkenning door de Manager van primordiaal belang. Elton Mayo heeft dit reeds in 1924 gedetecteerd in zijn Hawthorne experiment, waarbij vastgesteld werd dat mensen die meer aandacht kregen beter gingen presteren.

Managers kunnen aandacht voor medewerkers aanscherpen door:

  • Regelmatig te communiceren;
  • Hun contributie te erkennen;
  • Terugkoppeling over hun prestaties te genereren;
  • Te bouwen op sterktes van de medewerkers;
  • Hun aandachtspunten te verbeteren via gepaste ontwikkelingsacties;
  • Ruimte voor initiatief te laten;
  • Te coachen eerder dan te controleren;
  • Successen te vieren.

Wanneer een Manager signalen van demotivatie vaststelt bij een van de medewerkers dan is het belangrijk om dit zo vlug mogelijk bespreekbaar te maken, zodat van bij de aanvang de nodige maatregelen kunnen getroffen worden.